Der afholdes ordinær generalforsamling i Lunderskov Antenneforening

TORSDAG DEN 9. MARTS KL. 19.00 i Lunderskovhallens cafeteria

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
og planer for det kommende år til godkendelse.

3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Eventuelle forslag. Der er  ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

5. Behandling af budget og fastsættelse af bidrag(kontingent) for det kommende regnskabsår.

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant. På valg er: Hardy Jessen, Henrik Wulff og Bjarne Hald. Som suppleant Ole Roed

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er John Schnoor Hansen og Peter Gunderlund. Som suppleant Torben Jespersen

8. Eventuelt.