Lunderskov Antenneforening afholder ordinær generalforsamling TORSDAG DEN 9. MARTS 2023 KL. 19.00 i Lunderskov Hallens cafeteria.

Dagsorden i henhold til vedtægterne, som kan ses på hjemmesiden www.lunderskovaf.dk

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2023.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen