Lunderskov Antenneforening afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. marts 2022 i Lunderskov Hallens cafeteria.
Dagsorden, formandens beretning samt regnskab 2021 findes under generalforsamling på hjemmesiden