OVERSIGT OVER UDSKIFTNING AF FORSTÆRKERE, FILTRE M.V.

UGE 7 Sidste uge af ombygningen

Vi er igennem fase 1 af ombygningen til DocSis 3.1 Men det betyder desværre ikke, at alle trængsler er ovre. Vi er i gang med fase 2, som i uge 7 berører følgende områder (se skema). Vi ved godt, at det er træls på jysk for jer alle, at I igen en dag skal mangle internet og tv – men når vi er gennem fase 2, skulle det være i fuld drift igen.

Lidt teknisk skal der ske det, at teknikerne først skal udskifte ”noder” i skabene. Derefter skal de ud at skifte nogle filtre i alle forstærkere og efterfølgende indregulere dem.

MEGET VIGTIG: I FASE 2 SKAL ALLE I DET BERØRTE OMRÅDE DEN DAG LAVE EN KANALSØGNING, NÅR ARBEJDET DEN DAG ER FORBI, MED MINDRE MAN HAR EN BOKS. (se skema)

Der vil forekomme længerevarende afbrydelser den dag, der arbejdes i området.  Arbejdet foretages i tidsrummet mellem kl. 07.30 og 17.15. Hvert område afbrydes for sig, og afbrydelser sker kun i det område, der arbejdes i.  Efter kl. 17.30 tilstræbes, at alle i berørte område har signal igen. Husk at der skal laves en ny kanalsøgning når arbejdet er ovre.

Når der i oversigten står dele af – betyder det at ikke hele vejen rammes. Nogle veje er delt i flere områder og bliver derfor berørt på forskellige datoer. Det er ikke muligt at skrive samtlige husnumre op i en enkelt oversigt. Vi håber på jeres forståelse for de gener, vi påfører jer. Vi er helt klar over situationen med hjemmearbejde for voksne og skoleelever. Denne udbygning og ombygning har været planlagt i mange måneder.

Denne oversigt gælder for uge 7. Der er i oversigten nævnt en række vejnavne. Der kan være nogen, vi ikke har fået nævnt, som også er med den pågældende dag. Vi håber, at I kan nå at planlægge evt. hjemmearbejde m.v.

HUSK AT TILMELDE JER DRIFTSINFO UNDER MINE SIDER PÅ STOFA.DK

RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES:

 

Dato Veje Kanalsøgning nødvendig
15. feb. Del af Storegade – Alexandersvej – Søegaardsvej – del af Søndergade JA
16. feb. Svalevej – Gl.Møllevej – Drosselvej – del af Jernbanegade -del af Møllegade. JA
17. feb. Thorsvej – Jættehøj – Valhal – Odinsvej – Baldersvej – Friggsvej – del af Reinholdts Bakke – Kongsbjerghjemmet m.v. JA
18. feb. Mølleparken – Thyrasvej – Odinsvej JA

Med venlig hilsen

Lunderskov Antenneforening