LUNDERSKOV ANTENNEFORENING AFHOLDER DEN UDSATTE GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 24. SEPTEMBER KL. 19.30 I LUNDERSKOV HALLENS CAFETERIA. 

DAGSORDEN SAMT FORMANDENS BERETNING OG REGNSKABET FOR 2019 KAN SES PÅ HJEMMESIDEN.