Lunderskov Antenneforening afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.30

I Lunderskov Hallens cafeteria

Dagsorden i henhold til vedtægterne, der kan ses på  www.lunderskovaf.dk

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2020

Bestyrelsen

Dagsorden samt formandens beretning og revideret regnskab kan ses her Generalforsamling