Forside

Velkommen til Lunderskov Antenneforening.

 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til foreningen, er du meget velkommen til at kontakte os. Send en mail til bestyrelsen og du hører fra os.

Driftsinformation vedrørende TV, Internet og telefon. Klik på link.

____________________________________________________________________________

Hvis du oplever fejl i din installation eller på anlægget, så kontakt Haugaard Jepsen - se tilbud om fejlsøgning i egen installation.

LUNDERSKOV ANTENNEFORENING AFHOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

TIRSDAG DEN 13. MARTS 2018 KL. 19.30 I AKTIVITETSHUSET, STOREGADE 3, 6640 LUNDERSKOV.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne, som kan ses her.

 

1.Valg af dirigent

 

2.Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse

 

3.Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

 

4.Der er ikke indkommet forslag.

 

5.Behandling af budget og fastsættelse af bidrag (kontingent) for det løbende regnskabsår

 

6.Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

På valg Erik Demant og Lars Kofoed Suppl. Jørgen Karlson

 

7.Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er Nis Iversen og Carl Magnus Mogensen

 

8.Eventuelt

 

 

Bestyrelsen

 

Læs formandens beretning her

 

Se regnskabet for 2017 her

TV-pakker 2018

 

 

Tv-Pakkerne for 2018 er klar. Vi har kunnet bevare det alsidige indhold i pakkerne og samtidig stort set holdt priserne i ro. Desværre er vi ikke selv herre over prisstigninger fra TV-selskaberne.

Efter listen med TV-Pakkerne 2018, slår vi et slag for de mange muligheder, I har som medlem af Lunderskov Antenneforening. Muligheder som udbydes af vores samarbejdspartner STOFA. Læs meget mere længere nede på siden.

 

Der er mange muligheder for at kombinere valg af tv-pakker med frit valg. Se nedenstående fra Stofa. Hvis du er interesseret i f.eks, at skifte til en mindre pakke og supplere med frit valgs kanaler, kan du kontakte Stofa og Antenneforeningen. Læs mere herunder.

Du kan også få mobil bredbånd og mobil telefoni samt IP telefoni hos Stofa. Se mere her og kontakt Stofa, hvis du er interesseret.

Lunderskov Antenneforening har aftalt med Stofa, at de varetager medlemsadministrationen for antenneforeningen. Det har den fordel, at man har mulighed for at få alle aftaler om tv-pakker, bredbånd og telefoni samlet et sted og dermed opnå rabat.

 

Derfor skal alle henvendelser om: TILMELDING, PAKKESKIFT, UDMELDELSE, BREDBÅND OG TELEFONI ske ved henvendelse til Stofas kundesupport på telefon

88 30 30 30. Du kan også finde oplysninger på

 

Fejl? Problemer? Pixelering? Dårligt signal?

Hvis du problemer med teknikken, skal du ringe til Haugaard-Jepsen på 75 56 61 23

 

 

Haugaard-Jepsen har serviceret Lunderskov Antenneforening gennem mange år, og har et indgående kendskab til anlæg og installationer.

Servicetilbud

Servicetilbuddets vilkår er som følger:

•Prisen er 250 kr som dækker fejlsøgning

•Et besøg er berammet til ½ time

•Teknikeren afgiver et uforpligtende tilbud på udbedring

Man bestiller tilbuddet ved telefonisk henvendelse til Haugaard-Jepsen på 75 56 61 23

Venlig hilsen

Torben Nielsen, tekniker

Haugaard Jepsen

Mobil 22 95 60 23

 

Lunderskov Antenneforening, Friggasvej 10, 6640 Lundeskov, Tlf: 75 58 62 74 .     Formand: Henik Wulff Tlf: 75 58 61 28